tschechischdeutsch

Projekty a spolupráce

Z našich realizovaných projektů bychom rádi zmínili letní třítýdenní jazykový tábor pro děti z dětských domovů, který byl organizován pod záštitou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Naše škola plně organizovala výuku anglického a německého jazyka, která byla součástí denního programu tábora.

Spolupracujeme také s Česko-německým fondem budoucnosti.

Také jsme podporovali festival Mimo domov věnovaný dětem z dětských domovů. Do této akce jsme přispěli jazykovými kurzy pro děti, které tam v rámci her výhrali.