tschechischdeutsch

O nás

 

Náš institut

Naše jazyková škola byla založena v Praze roku 1991. Zajišťujeme výuku cizích jazyků, a to buď  v našem školícím středisku nebo přímo na pracovištích.  

Nabízíme jazykové kurzy pro běžnou mluvu i odborný jazyk a to v němčině,angličtině a češtině pro cizince.

Jazyková škola IGL úzce kooperuje s partnerskou školou IGeL v Regensburgu v Bavorsku.  

Kromě firemních kurzů se take účastníme  interkulturních projektů s Česko-německým fondem budoucnosti a projektů všeobecně prospěšného charakteru ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Naše metoda

Při naší výuce klademe důraz především na komunikativní aspekt jazyka, aniž bychom zanedbávali gramatiku jakožto důležitou součást výuky. Součástí výuky jsou proto i konverzační hry, poslechová cvičení, video atd. Logické a racionální elementy ve výuce jsou doplněny o emociální a intuitivní prvky. To má pozitivní vliv především na rozvoj vyjadřovacích schopností v daném jazyce, během výuky vzniká partnerská atmosféra, odbourávají se zábrany a stoupá ochota účastníků kurzu k ústnímu projevu. Tato rozmanitá a zábavná forma výuky motivuje k větším úspěchům ve studiu a zaručuje efektivní použití jazyka v praxi a tím i splnění našeho pedagogického záměru. 

Naši lektoři

Výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři (jak čeští tak i rodilí mluvčí), kteří disponují vysokou jazykovou a pedagogickou kompetencí a jsou našimi dlouholetými spolupracovníky. V této souvislosti bychom rádi zdůraznili, že pro své lektory pravidelně pořádáme pedagogické semináře a získáváme tak prostřednictvím našich lektorů přehled o průběhu výuky. Současně udržujeme pravidelný kontakt s oddělením vzdělávání u našich klientů, abychom mohli pružně reagovat na jejich specifická přání. 

 

Pro všechny naše kurzy obecně platí:
Nechceme, aby účastníci kurzů u nás zestárli, nýbrž aby v pokud možno krátké době viděli a zažili výsledky svého úsilí! Proto doporučujeme sestavovat kurzy tak, aby byly co nejintenzivnější a tedy i nejefektivnější.